Машини за обработка Машини за рязане стиропор, дърво, меки метали, камък Адаптер за предварително оформена жица (ShapeWire Tool)   Адаптерът за предварително оформена жица (ShapeWire Tool) e напълно компютъризирано и софтуерно  управлявано допълнително устройство налично за всички машини за рязане на пяна MegaBlock.  Предварително оформената жица (ShapeWire) е инструмент с многостранно приложение. Когато се  използва в комбинация с въртящата се маса или хоризонталния струг, дава почти неограничени  възможности за изрязване на всякави ротационни тела. Използва се специален, твърд, съпротивителен  проводник, който предварително се оформя от оператора и след това се монтира на специален адаптер  в хоризонтално или вертикално положение.  Налични режими на рязане: И двата режима на рязане могат да бъдат изпълнени както с хоризонталния струг, така и с въртящата се  маса. И в двата случая, операторът започва с предварително оформяне на парче твърда жица до  необходимата форма, а вече оформената жица се поставя на адаптера, който е включен в електронния  контролер и се управлява изцяло от софтуера FoamShaper.  1. “Влизане - завъртане - излизане” Този процес предлага неограничени възможности и се състои от шест основни стъпки, изброени по-долу:   1. Парче от твърда жица се оформя до желаната форма и се монтира на адаптера 2. Изготвя се чертеж (линия за оста на въртене + входно-изходна линия) 3. Поставя се изходният материал (парче пяна) 4. Чертежът се зарежда в софтуера и се задава конфигурацията за рязане 5. Стартира се процесът на рязане 6. От тук нататък всичко протича автоматично до получаването на крайния продукт   Ето как става това: Материалът е поставен вертикално върху въртящата се маса (или хоризонтално на струга), в софтуера  (FoamShaper) е избран режим на рязане с предварително оформена жица (ShapeWire) и файлът с  чертежа е отворен. Сега, кликнете върху бутона "СТАРТ" ("START") -  предварително оформената жица  ще навлезе в материала, материалът ще направи 360°-во завъртане и предварително оформената жица  ще излезе от материала - за около 30 секунди Вие реализирахте своя проект...  2. “Следване на пътя” Подобен процес, при който се използва предварително оформена жица за изрязване на вдлъбнатини,  канали, жлебове или подобни в парче пяна. Спирала, усукване или нарязване на резба (винт) се правят  по абсолютно същия начин като се зададе едновременно въртене на материала заедно с движението на  жицата. Всичко, което операторът трябва да направи, е да изготви прост чертеж, състоящ се от линия за  оста на въртене и линия за пътя, по който ще се движи инструмента (най-често това е единична линия) и  да въведе необходимата ротация (ако има такава).  Вижте анимация или видео за инструмента с предварително оформена жица...   Снимки: машина с адаптер за оформена жица и хоризонтален струг машина с адаптер за оформена жица и въртяща се маса колона с канали спирална колона фасонна колона инструмент с предварително оформена жица и въртяща се маса инструмент с предварително оформена жица и хоризонтален струг инструмент с предварително оформена жица - последователност на работа изрязване на спирална колона с предварително оформена жица и струг адаптер с предварително оформена жица Copyright © 2010 MEGAPLOT BG. All rights reserved. Условия за ползване  l  Декларация за поверителност Created from wSoft  l  Powered by WebDesigner