Машини за обработка Машини за рязане стиропор, дърво, меки метали, камък Въртяща се маса (Turntable)   Въртящата се маса e напълно компютъризирано и софтуерно  управлявано допълнително устройство, налично за всички машини за  рязане на пяна MegaBlock. Посредством високотехнологичен стъпков  двигател свъран към най-съвременна планетарна трансмисия, вашият  материал се върти, докато бива обработван, по Ваш избор, чрез  правата или предварително оформената режеща жица. Въртящата се  маса дава възможност за изрязване на всички видове ротационни  тела и всички видове 3D форми, както симетрични (напр. сфера,  колона) така и асиметрични (напр. автомобил, ел.щепсел и др.)    Налични режими на рязане:   1. Симетрични форми (сфери, колони, бази, капители и т.н.)   1.1. Въртяща се маса + права режеща жица (TurnTable+StraightWire)   Операторът подготвя чертеж с един контурен изглед (силует) на необходимия обект. След това чертежът  се зарежда в софтуера FoamShaper. Тук операторът определя необходимия брой стени (страни) на  обекта (напр. 4 за квадратна колона или 30 за да се получи гладка сфера и т.н.). Софтуерът автоматично  ще определи необходимото завъртане на масата и рязането може да започне. Режещата жица ще  изреже формата от чертежа и ще спре (този процес се нарича "стъпка"). След всяка стъпка на режещата  жица, тя ще спира, а въртящата се маса ще завърта материала на необходимия ъгъл (този процес се  нарича "ротация"). Стъпките, следвани от ротации ще се повторят толкова пъти колкото е броя на  стените зададени от oператора. По желание (избира се от оператора) материалът може да се върти,  докато жицата реже. В този случай операторът трябва само да зададе необходимата ротация, а  резултатът е усукан обект. Всичко това е напълно автоматизиран процес: поставя се материала върху  масата, зарежда се файла с чертежа, задава се броя на страните на обекта и от тук нататък машината  прави всичко останало сама, без необходимост от никаква намеса на оператора в нито един момент,  докато Ви осигури крайния продукт.  1.2. Въртяща се маса + предварително оформена жица (TurnTable+ShapeWire) За този процес, операторът предварително оформя парче жица до необходимата форма и вече  оформена, жицата се поставя на адаптера. После, операторът подготвя съвсем прост файл за пътя на  инструмента, който просто указва на машината къде инструментът трябва да влезе в материала и къде  трябва да излезе. Възможностите са безкрайни. Този процес позволява да се изрязват набраздени  колони, спирални колони, базиси и капители за колони и т.н. и т.н.  2. Асиметрични форми (автомобил, ел.щепсел, спрей-бутилка и т.н.) (3D Serial Cuting) Операторът подготвя поредица от чертежи с контурни изгледи (силуети) на необходимия обект, чийто  брой е равен на броя на страните от окончателния вид на обекта. В случая на щепсела от анимацията,  са необходими само четири чертежа. За по-сложни форми (вж. колата по-долу), броят на чертежите,  естествено, се увеличава. След като чертежите са готови и заредени във FoamShaper, всичко което  операторът трябва да направи, е да избере режим на серийно рязане (SerialCuts). Машината ще изреже   един по един всеки от чертежите, завъртайки всеки път материала, така както се изисква. Това е напълно  автоматизиран процес, а най-много време отнема изготвянето на чертежите (което може да се улесни с  използването на снимки от цифрова камера или да се генерира чрез графичен софтуер или 3D скенер).    За да видите анимация на процеса, кликнете тук и тук...   За да гледате видео, кликнете тук...   Снимки: изрязване на балюстра с въртящата се маса и оформена жица двупосочно въртяща се маса с кръгъл плот за материала изрязване на сфера с въртяща се маса и права режеща жица изрязване на колона с въртяща се маса и оформена жица изрязване на 3D обект с въртяща се маса по метода "серийно рязане" машина с въртяща се маса и адаптер за оформена жица машина с въртяща се маса и права режеща жица Copyright © 2010 MEGAPLOT BG. All rights reserved. Условия за ползване  l  Декларация за поверителност Created from wSoft  l  Powered by WebDesigner