Машини за обработка Машини за рязане proident cupidatat nostrud. Работен процес - анимация  Четирите базови начина за рязане са представени под формата на анимация, а останалите видове като  диаграми. Кликнете върху линковете по-долу, за да видите съответните анимации или преминете към  следните диаграми представящи другите методи за рязане.  2D режим / обикновен режим за рязане ( 2D Mode / Simple Cutting Mode ) - най-простият метод за 2D  рязане, използван за производството на букви, знаци и - ако термоплотерът е достатъчно голям - някои  архитектурни елементи, например корнизи. Методът е изключително лесен, не изисква специални  знания, редица автоматизирани фукции подпомагат оператора в реализирането на проекта. Още...  3D режим / сериен режим на рязане ( 3D Mode / Serial Cutting Mode ) - най-комплексният метод за  рязане, използва се за изрязване на обемни ( 3D ) фигури с произволна форма. Подготвката на  подходящ 3D проект изисква известни умения и отнема малко време но за сметка на това възможностите  са безкрайни, а резултатите често са направо изумителни. Множество автоматизирани функции ( в това  число и напълно автоматичен генератор ) подпомагат оператора в реализирането на 3D проекта. Още...  Режим на рязане с предварително оформена жица ( ShapeWire Tool Mode ) - при този метод  рязането се извършва като правата жица ( струна ) се заменя с предварително оформена в желатата  форма твърда жица ( тел ) монтирана на специален адаптер. Този метод е идеален например за всички  видове канали и други подобни обработки. Методът е изключително прост и не изисква специални  знания, а набор от автоматизирани фукции подпомагат оператора в реализирането на проекта. Още...  Режим на рязане с независимо управление на осите ( Independent Axis Control Mode ) - докато в  тривиалният случай двата края - преден ( front ) и заден ( back ) - на режещата жица ( струната ) се  движат в синхрон по една и съща траектория ( т.е. те са заключени ), тук те са отключени и всеки от тях  може се движи независимо от другия описвайки своя собственна траектория. Това означава, че единият  от тях може да изреже например квадрат, а другия например кръг. Ако и двата края изрязват една и съща  форма, но с различен размер, ще се получи заострена ( например пирамидална или конична ) фигура, а  чрез отместване на центровете на фигурите можем да получим ефекта на различна перспектива.  Методът не изисква специални знания, а набор от автоматизирани фукции подпомагат оператора в  реализирането на проекта. Още...  Следните диаграми представят другите основни методи на рязане възможни с нашите машини.  Copyright © 2010 MEGAPLOT BG. All rights reserved. Условия за ползване  l  Декларация за поверителност Created from wSoft  l  Powered by WebDesigner