СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ
Фотоволтаичните системи макар и новост сега, по наше
убеждение съвсем скоро всеки ще смята за нормално
средство за доставяне на енергия.  Безспорните
предимства на “чистия” ток получен от слънчевите панели
скоро ще завладее и България.
В резултат на прогресиращото замърсяване на природата
и напредващото глобално затопляне евродържавите,
включително и България, имат много силни икономически,
юридически и технически преференции за поощряване на
инвестициите за електропроизводство във възобновяеми
източници на енергия, включително и добита от слънцето
чрез фотоволтаични електрогенератори. Подобни изгодни
условия няма за никакви други инвестиции, защото
всичката електропродукция за сметка на слънчевата
светлина, вятъра и другите естествено
самовъзстановяващи се енергоизточници се изкупува
100% без никакви ограничения. Известно е, че много трудно се намира печеливш бизнес със
100% гарантиран пазар за дълъг период от време.
В тази връзка “Ви Ен Джи Трейдинг” предлага на своите клиенти, изграждане на
фотоволтаични системи за производство на електрическа
енергия. Ние Ви предлагаме цялостни решения,
съобразени с Вашите конкретни изисквания и
възможности.
От нас ще получите:
· Изготвяне на цялостен проект за фотоволтаична
централа;
· Получаване на реална ценова оферта;
· Доставка на всички елементи за изграждането на
централата;
· Монтаж и поддръжка на цялата система.
Основни качества:
· Екологична
· Безшумна
· 20 години гаранция
· Висок КПД
· Модулност
· Лесен монтаж и мобилност
· Подходящи и в градска среда
· Не изисква многоброен персонал
· Много добра цена
Начало            За нас            Услуги             Продукти             Партньори            Връзка с нас 
“Ви Ен Джи Трейдинг” ООД  © 2009 Всички права са запазени.