ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ
“Ви Ен Джи Трейдинг” извършва качествени услуги в
областта на безшевните хидро и топлоизолации. Нашите 
услуги покриват критериите на националните и
европейски изисквания и са съобразени с желанията на
нашите клиенти. Материалите с които работим са с
максимално високо качество, отговарящо на
Европейските стандарти. Друга област в която успешно
работим са довършителните и ремонтни дейности в
строителството, като предлагаме разнообразие от
качествени интериорни, екстериорни, технически и
архитектурни изпълнения, подчинени на фантазията и
желанията и на най-
взискателните
клиенти.Ние прилагаме
всички съвременни
материали и технологии, утвърдили се в нашата и
европейската практика. Ние се стремим да предлагаме на
нашите клиенти бързо, лесно и качествено обслужване.
Техническите ни изпълнители са професионалисти с
дългогодишна практика в строителството. С течение на
годините “Ви Ен Джи Трейдинг”се налага като надежден
партньор с високото качество и кратките срокове на
изпълнение на обектите.Този наш опит ни дава
възможност да работим с гаранции надвишаващи
изискванията на Закона
за Устройство на
Територията (ЗУТ).
Изградената в годините организация ни позволява:
- Коректни отношения с ИНВЕСТИТОРИТЕ, които се
постигат чрез спазване на всички поети ангажименти от
фирмата към конкретния обект или вид СМР.
 
- Срочно и качествено изпълнение на договорените
строителни работи.
 
- Стриктно спазване на
работните проекти и
тяхното изпълнение.
 
- Успешното прилагане на вътрешно-фирмения контрол за
качество и постоянен стремеж за постигане на по-добро
качество, чрез системни проверки на изпълнени СМР и
своевременно отстраняване на евентуално констатирани
недостатъци.
 
- Еднакво отговорно отношение към поетите ангажименти
към ИНВЕСТИТОРИТЕ, без да се делят обектите на малки
и големи.
 
- Успешно усвояване и прилагане на нови съвременни
технологии и материали при изпълнението на СМР
Начало            За нас            Услуги             Продукти             Партньори            Връзка с нас 
“Ви Ен Джи Трейдинг” ООД  © 2009 Всички права са запазени.