КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ
“Ви Ен Джи Трейдинг”  е компания работеща в
областта на инженеринга на хидроизолационните
покрития. Разполагаме с кадрови капацитет да
консултираме професионално и материално-технически
да обезпечим напълно проектите свързани с
хидроизолации с полиуретанови и акрилатни еластомери
за нашите клиенти. Другата област в която работим
усилено това са покритията с индустриална и декоративна
цел на база епоксид и полиуретан. Ние осигуряваме
покрития както за големи индустриални обекти с високи
изисквания за химическа устойчивост, така и за малки
жилища които изискват
защитно покритие с оптимални
характеристики и лесно
нанасяне
Нашият експертен консултантски екип предлага обстоен
подход за обезпечаване изпълнението на проектите на клиента
свързани с хидроизолациите и топлоизолациите в пълно
съответствие с предвидените спецификации, времевия график и
разписания бюджет. Пълноценно селектираният състав от
професионалисти на “Ви Ен Джи
Трейдинг”  превежда безпроблемно
клиентите си през всички фази на
осъществяване на проекта –
планиране, инженеринг и проектиране, тръжни процедури,
изпълнение и пускане в експлоатация.
Ръководителите на проекти, резидент-инженерите,
инспекторите, експертите по безопасността и качеството,
административния състав по изпълнение на договорите и
контрол на проектите използва комплексна оперативна система,
позволяваща административен, партньорски, технически
ценови/времеви контрол, осигуряване на качеството и
ефективно решаване на проблемите.
Богатият опит на “Ви Ен Джи Трейдинг”
практически със всякакъв вид строителни проекти ни позволява
гъвкаво да приспособим проектния мениджмънт за по-пълно
задоволяване на нуждите на клиентите
ни.
Ние ви предлагаме:
·
Обслужване 24/7
·
Компетентна оценка на всеки обект
·
Обективност при избора на
материал или услуга
·
Професионализъм с дългогодишен
опит
·
Партньорство при недостиг на капацитет
Начало            За нас            Услуги             Продукти             Партньори            Връзка с нас 
“Ви Ен Джи Трейдинг” ООД  © 2009 Всички права са запазени.
Подово покритие
Покривна хидроизолация
върху метален покрив
Полагане на полиуретанова
топлоизолация
Течна хидроизолация
положена върху бетонен
покрив
Обмазан с течна
хидроизолация елемент от
покрив