Ви Ен Джи Трейдинг - Доставчик на системи за хидроизолации и подови покрития

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ФУГИ

Технология
Когато се налага хидроизолиране на разширителна фуга между
стени (Фиг. 1) или основи (Фиг. 2) с полагане на междинен
топлоизолиращ слой между съществуващия стар бетон и
пресния нов бетон трябва да се използват лентите /блокчета/  с
допълнителен запас от еластичност предназначени за залепване
към основа от съществуващ стар бетон и свързване с пресен нов
бетон. Този тип лента /блокче/ позволява абсорбирането на
деформации както в хоризонтално така и във вертикално
направление. Така се дава възможност за поемане на
движенията на конструкцията от термични разширения  и
сеизмични сили или слягане/свличане.
Закрепването към съществуващият
стар бетон става чрез залепване или
разтопяване на основния за
прилепване край. Когато става въпрос
за случай на високи (с постоянно или
променливо ниво) подпочвени води
или случай на воден резервоар и
басейн (Фиг. 3), се препоръчва
залепването към съществуващия
(стар) бетон да става чрез
двукомпонентно епоксидно лепило.
Свързването на лентата към пресният
току що отлят бетон става посредством
специално предвиденото за случая
покритие на лентата откъм страната на
отливането, от финно трошен чакъл. То е здраво закрепено към
повърхността на лентата и създава с пресния (нов) бетон връзка
равностойна на тази между неговите агрегати.
Спецификация
На Фиг. 4 са показани моделите с допълнителен запас от еластичност предназначени за
залепване към основа от съществуващ (стар) бетон и свързване с пресен (нов) бетон. На
Фиг. 5 са дадени размерите на тези ленти с номерацията. А в страничната лента под
телефоните за връзка с нас можете да видите различните видове ленти като заводска
номерация и технологична обработка на повърхността на всяка от страните на блокчето.
Водонепроницаемост
На Фиг. 6 е показан
резултатът от 159-
дневен тест с налягане
10 Bar (=100 m воден
стълб) на практическа
проба от
представените ленти
/блокчета/.
Заключението е, че не
се наблюдават следи
от проникване на вода
зад лентата. Фиг. 7 е
таблицата от тестовете
за водонепроницаемост направен в лаборатория.
Отбелязан е резултатът за 1 Bar (=10 m воден стълб).
Всички тези данни показват, че хидроизолационните ленти
осигуряват една трайна защите от водата ври едни много сериозни условия на
експлоатация и натоварвания.
Полагане
хидроизолационна  лента (блокче) Фуга между стени Фуга при основи Хдроизолационни ленти хидроизолационна  лента (блокче) без покритие от филц хидроизолационна  лента (блокче) с 1/2 покритие от филц широка хидроизолационна  лента (блокче) с 1/2 покритие от филц хидроизолационна  лента (блокче) с цялостно покритие от филц широка хидроизолационна  лента (блокче) с цялостно покритие от филц хидроизолационна  лента (блокче) с 3/4 покритие от филц широка хидроизолационна  лента (блокче) с 3/4 покритие от филц хидроизолационна  лента (блокче) с частично ъглово  покритие от филц
Начало            За нас            Услуги             Продукти             Партньори            Връзка с нас 
“Ви Ен Джи Трейдинг” ООД = Хидроизолация на фуги = © 2009 Всички права са запазени.
Използване при воден резервоар Таблица за водонепроницаемост Запълване на фуга в басейн модели хидризолационни ленти (блокчета)
На картинките по горе -
Различните видове
хидроизолационни ленти
(блокчета)